همانطور که آخرین گزارش های  مرتبط با رسانه های اجتماعی نشان می دهد، 40 درصد از کاربران اینترنتی دوست دارند از شبکه های اجتماعی برای برقراری ارتباط با دوستان خود استفاده کنند و کارهایی که آنها انجام می دهند را دنبال نمایند.  این گزینه، اصلی ترین دلیل برای استفاده از رسانه های اجتماعی در سرتاسر

روابط عمومی در واقع به مفهوم متقاعد کردن آدم‌هاست. برای اینکه ایده یا محصول خود را بفروشید یا از حسن اعمال و اقدامات شرکت‌تان به دیگران بگویید، باید مخاطب را متقاعد و توجیه کنید. روابط عمومی برای حفاظت و افزایش حسن شهرت کسب و کار و سازمان تلاش می کند و این کار را از

Pr fact that every marketer should know

Employees get hired to say “yes” and consultants get hired to say “no.” Public relations is not marketing or advertising, though it could reside within marketing. The fact is that the relationship between PR and marketing is akin to the relationship between three-dimensional chess and checkers. Well-designed public relations are extremely difficult in any vertical,

The public relations industry does a terrible job of public relations. Very few people can explain what people in public relations really do. If you’re a cop, a construction worker or a cowboy, everybody knows your job function.  (If you’re a cop, construction worker and a cowboy who hangs out with a guy dressed in

The Role Of Public Relations In Marketing

Many startups make the mistake of not considering public relations in their strategies as they move out of the blustery launch period and start the long grind toward profitability. Public relations, press outreach and earned media coverage don’t stop the week after the launch. It should be part of any growing brand’s marketing toolkit, and